İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN BAŞLICA HİZMETLER

Yıldız Grup OSGB olarak, Hizmet verilen işletmenin işgücü kaybını asgari seviyeye indirerek, işletmeye maddi manevi kazanç sağlayarak, çalışanlarına mesai saatlerinde verilecek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile çalışanların memnuniyetine katkıda bulunulması için sağlık organizasyonlarının kurulması ve yürütülmesi adına;

İşyeri Hekimliği Sözleşmesi ile sizlere sunulacak hizmetler

 1. Rehberlik
 2. Risk Değerlendirmesi
 3. Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporları
 4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 5.  Rehberlik Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda iş güvenliği uzmanı ile çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı ve sözlü olarak bildirmek.

Blog

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8