Mobil Sağlık Hizmetleri ve İşe Giriş Sağlık Raporu

Yıldız Grup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı mobil sağlık araçımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız.

Neden Mobil Sağlık Hizmeti? 

Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekanlarında vermekteyiz. Böylece firmaların işgücü ve zaman kayıplarının önünü geçilmektedir. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.

Akciğer Grafisi

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır. Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. ( Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklan malıdır )

Odyometri - İşitme Testi

Genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve her biri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikâyetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir.

Solunum Fonksiyon Testi

Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet belirlemesinde rutin olarak kullanılır. Ayrıca, çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek amacıyla rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. İleri teknoloji cihazlarımız ile bu taramayı istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapmaktayız.

Göz Taraması

Çalışanlarınıza yaptırmak istediğiniz göz muayeneleriniz talebiniz doğrultusunda göz doktorumuz veya göz teknisyenlerimizce gerçekleştirilmelidir.

Portör Muayeneleri 

Portör muayenesi, 6 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir. Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

 1. Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
 2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
 3. Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
 4. Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 5. El kültürü(yılda bir)
 6. Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
 7. Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır. Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dâhil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

Aşı uygulamaları

Tetanoz aşısı, Hepatit aşıları, Grip aşıları istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Karaciğer Fonksiyon Testleri

 1. GGT
 2. SGOT
 3. SGPT
 4. Toksikolojik tetkikler
 5. Kanda kurşun
 6. İdrarda kurşun
 7. Böbrek fonksiyon testleri
 8. Üre
 9. Ürik Asit
 10. Kreatinin
 11. Serolojik testler
 12. HBaAg
 13. Anti HBs
 14. Anti HCV
 15. HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
 16. Kan sayımı (Hemogram)
 17. Tam idrar tahlili

Blog

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8